Strona główna
  • polski
  • english
  • italiano

Regulamin


REZERWACJA


- rezerwacja pobytu odbywa się poprzez wypełnienie przez Gości formularza na stronie www.piotrkowska114.pl i po pisemnym potwierdzeniu tej rezerwacji przez Wynajmującego


- w przypadku rezygnacji przez Gości z zarezerwowanego apartamentu konieczne jest jak najszybsze pisemne powiadomienie Wynajmującego (e-mail lub fax) o tym fakcie, nie później jednak niż na trzy dni przed spodziewanym terminem rozpoczęcia pobytu.


- w dniu przyjazdu Wynajmujący przekażą Gościom klucze do apartamentu oraz odnotuje dane Gości na podstawie okazanych dowodów tożsamości.


- Goście mają prawo do sprawdzenia stanu mieszkania i zgodności jego wyposażenia z ofertą


- Wynajmujący nie udostępnia miejsc parkingowych na terenie posesji.


PŁATNOŚCI


- płatność za krótkoterminowe pobyty (do jednego miesiąca włącznie) następuje w dniu przyjazdu, w chwili przekazania kluczy. Wystawienie faktury VAT za pobyt jest możliwe po wcześniejszym podaniu danych firmy lub osoby (nazwa/nazwisko, adres, numer NIP).


- przy pobytach długoterminowych (powyżej 1 miesiąca) sporządzana jest umowa najmu i ona reguluje wszelkie zasady pobytu oraz rozliczeń pomiędzy Gośćmi a Wynajmującym


POBYT 


- apartamenty przeznaczone są dla osób niepalących


- akceptujemy małe zwierzęta domowe po wcześniejszym uzgodnieniu tego w trakcie rezerwacji


- Goście proszeni są o korzystanie z apartamentów i dbanie o nie jak „Dobry Gospodarz”


- Goście są odpowiedzialni materialnie za wszelkie szkody w lokalu i jego wyposażeniu powstałe z ich winy, osób w nim przebywających lub ich prawa reprezentujących.


WYJAZD


- godzina opuszczenia apartamentu przez Gości powinna być wcześniej uzgodniona tak, aby Wynajmujący stawił się w celu sprawdzenia stanu mieszkania i odebrania kluczy.


Wszelkie problemy techniczne, związane z lokalem wynikłe w trakcie pobytu powinny być jak najszybciej zgłaszane Wynajmującemu osobiście lub telefonicznie pod numer

+48 660 49 93 49



Kontakt

Adres: Piotrkowska 114, 90-006 Łódź
Telefon: +48 42 632 05 93
               +48 660 49 93 49
E-mail: info@piotrkowska114.pl